Wat doen we ?

–   Exotic Flower       algemeen onderhoud
–          aanleg van tuinen
–          aanleg verhardingen
–          advies ontwerp
–          advies plantenkeuze
–          aanleg omheining
–          volledig verwijderen van bestaanden tuinen en heropbouw
–          advies aankoop planten
–          lichtadvies
–          onderhoudscontract